Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

  2/14/2023

Quy trình, tuyển dụng: Quy trình tuyển chọn chung gồm có 05 vòng. Các ứng viên phải vượt qua từng vòng tuyển chọn để đi tiếp vòng tiếp theo. Ứng viên xuất sắc nhất là ứng viên có điểm tổng cộng tất cả các vòng cao nhất.
1. Lựa chọn hồ sơ
2. Phỏng vấn vòng 1
3. Vòng thực tế
4. Phỏng vấn vòng 2
5. Nhận việc và Ký hợp đồng làm việc 

Đọc tiếp