Chính sách nghề nghiệp

Chính sách nghề nghiệp

  2/14/2023

Chính sách lương:

Chính sách lương được xây dựng dựa trên định hướng hiệu quả công việc và cạnh tranh với thị trường nhắm đảm bảo cho nhân viên có mức lương tốt nhất phù hợp với khả năng cống hiến. Chính sách này thường xuyên được xem xét và cập nhật.

Chính sách khen thưởng - Bảo hiểm xã hội, phụ cấp, phúc lợi - Đào tạo và phát triển 

Đọc tiếp